CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KHANG MINH

Tìm kiếm
Close this search box.

Ban lãnh đạo

Mục lục

[section]

[row width=”custom” custom_width=”500px”]

[col span__sm=”12″]

[ux_image id=”1858″ image_size=”original”]

Chủ tịch HĐQT Khang Minh Group

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhôm Khang Minh

Ông ĐẶNG VIỆT LÊ

[/col]

[/row]
[row]

[col span__sm=”12″]

Ông Đặng Việt Lê là người sáng lập Khang Minh Group. Trên cương vị Chủ tịch HĐQT, ông Lê chịu trách nhiệm điều hành và giám sát toàn bộ hoạt động của HĐQT, xây dựng định hướng chiến lược cho Khang Minh Group, Công ty CP Nhôm Khang Minh & các công ty thành viên khác.

Ông Lê tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Trước khi khởi đầu thành lập Khang Minh Group, ông Lê từng là Giám đốc CTCP Thiết bị điện Tam Kim.

[/col]

[/row]

[/section]
[section padding=”0px”]

[row width=”custom” custom_width=”500px”]

[col span__sm=”12″]

[ux_image id=”1857″ image_size=”original”]

Thành viên HĐQT Khang Minh Group  & Công ty CP Nhôm Khang Minh

Tổng Giám Đốc Công ty CP Nhôm Khang Minh

Ông TRẦN HƯNG DŨNG

[/col]

[/row]
[row]

[col span__sm=”12″]

Ông Trần Hưng Dũng là thành viên HĐQT Khang Minh Group đồng thời đảm nhiệm cương vị Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Nhôm Khang Minh. Trên cương vị này Ông Dũng chịu trách nhiệm điều hành và quản lý toàn bộ hoạt động của Công ty CP Nhôm Khang Minh theo đúng những định hướng, chiến lược phát triển mà HĐQT đã đề ra.

Ông Dũng tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, có gần 25 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Sales & Marketing tại các đơn vị như: Tập đoàn Tân Hiệp Phát, Pha Lê Việt Tiệp, Dược phẩm Đông Á, Tập đoàn Austdoor.

[/col]

[/row]

[/section]
[section padding=”0px”]

[row width=”custom” custom_width=”500px”]

[col span__sm=”12″]

[ux_image id=”1859″ image_size=”original”]

Tổng Giám Đốc Khang Minh Group

Thành viên HĐQT Công ty CP Nhôm Khang Minh

Ông BÙI THẾ NAM

[/col]

[/row]
[row]

[col span__sm=”12″]

Ông Bùi Thế Nam là Tổng Giám Đốc của Khang Minh Group đồng thời là thành viên HĐQT Công ty CP Nhôm Khanh Minh.  Trên cương vị này Ông Nam chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng của Khang Minh Group và Công ty CP Nhôm Khang Minh.

Ông Nam tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất tại các đơn vị như: Tổng Công ty LILAMA,  Tổng Công ty Rau quả Việt Nam, Tập đoàn Austdoor.

[/col]

[/row]

[/section]

Vui lòng điền thông tin để hoàn tất