I. TÂM NHÌN

Bằng khát vọng mang tới những sản phẩm thương hiệu Việt thực sự chất lượng cùng định hướng phát triển bền vững, Khang Minh Group phấn đấu trở thành Tập đoàn sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng theo xu hướng hiện đại, thân thiện với môi trường hàng đầu tại Việt Nam và hướng tới thị trường xuất khẩu.

​II. SỨ MỆNH

“Mang lại những giá trị vững bền cho người Việt”

III. ​GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. Chuẩn mực

Khang Minh đặt chuẩn mực là thước đo của hoạt động sản xuất kinh doanh. Thượng tôn pháp luật, duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội, tuân thủ đúng chuẩn mực ngành và các tiêu chuẩn khác mà Khang Minh có cam kết.

​2. Chính trực

Khang Minh luôn tôn trọng giá trị thật, minh bạch các thông tin, hoạt động sản xuất kinh doanh luôn rõ ràng, không “thổi phồng” sự việc hoặc lừa dối khách hàng, đối tác nhằm đạt mục đích tư lợi.

​3. Thân thiện

Khang Minh coi thân thiện là tiêu chuẩn trong các hoạt động từ nghiên cứu phát triển, sản xuất và trong mối quan hệ với khách hàng, đối tác nhằm đạt được mục tiêu chung: Khang Minh mang lại các sản phẩm, dịch vụ chất lượng, giá trị cao và thân thiện với môi trường và người sử dụng.

4. Khoa học

Khang Minh lấy “Khoa học” làm định hướng trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo cũng như ứng dụng vào sản xuất và quản lý điều hành. Chính khoa học là cơ sở để Khang Minh tạo nên giá trị, sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

5. Bền vững

Khang Minh chọn “Bền vững” làm nền tảng vững chắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, cân bằng giữa lợi ích của doanh nghiệp, khách hàng với các giá trị xã hội:

  • Đối với xã hội: Khang Minh cam kết tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao, thân thiện với môi trường và người sử dụng bằng phương thức sản xuất hiện đại, giảm thiểu tối đa khí thải, chất thải ra môi trường.
  • Đối với nhà đầu tư, đối tác: Khang Minh mang tới cơ hội đầu tư, kinh doanh hấp dẫn trên tinh thần hợp tác, đồng hành và cùng có lợi.
  • Đối với cán bộ công nhân viên: Khang Minh xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, năng động, tích cực và thân thiện để nhân sự có cơ hội phát huy tài năng, phát triển sự nghiệp và gắn bó lâu dài.